Gốc > Mục:Đề thi - Toán học > Mục:Đề kiểm tra bậc THCS >
title:Đề thi HK II_Lịch sử 6
date:27-04-2009
sender:Nguyễn Thị Thanh Huyền
source:
type:docI. Trắc nghiệm. Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng nhất:
1. Âm mưu thâm độc nhất trong chính sách cai trị của nhà Hán đối với nước ta là:
A. Bắt nhân dân ta cống nạp
B. Thu thuế
C. Bắt nhân dân ta đi lao dịch
D. Đưa người Hán sang sống ở nước ta từng bước đồng dân tộc ta
2. Nước Cham Pa ra đời vào thời gian nào?
A. Thế kỷ II trước Công Nguyên
B. Thế kỷ III trước Công Nguyên
C. Thế kỷ II
D. Thế kỷ X
3. Thành tựu tiêu biểu nhất của người Chăm là:
A. Chữ viết
B. Đồ gốm
C. Bức chạm nổi
D. Tháp Chăm
4. Sông Bạch Đằng có tên Nôm là gì?
A. Sông Hát
B. Sông Rừng
C. Sông Chanh
D. Sông Cả
II. Phần tự luận
1. Vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền của Lý Bí và nhận xét?
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta bấy giờ?
3. Em đánh giá như thế nào về vị chủ tướng Ngô Quyền?
4. Hãy kể tên những vị anh hùng đã giương cao lá cờ độc lập dân tộc cho Tổ quốc?