Tài nguyên Thư viện

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Menu Thư viện

  DE THI CHUYEN VA DAP AN THPT NGUYEN TRAI - HAI DUONG 2012 - 2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Thủy (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:47' 08-07-2012
  Dung lượng: 250.5 KB
  Số lượt tải: 404
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  HẢI DƯƠNG


  KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN
  NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2012- 2013
  Môn thi: TOÁN (chuyên)
  Thời gian làm bài: 150 phút
  Đề thi gồm : 01 trang

  
  
  Câu I (2,0 điểm)
  Phân tích đa thức sau thành nhân tử .
  Cho x, y thỏa mãn . Tính giá trị của biểu thức .

  Câu II ( 2,0 điểm)
  Giải phương trình .
  Giải hệ phương trình .
  Câu III (2,0 điểm)
  Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì (n2 + n + 1) không chia hết cho 9.
  Xét phương trình x2 – m2x + 2m + 2 = 0 (1) (ẩn x). Tìm các giá trị nguyên dương của m để phương trình (1) có nghiệm nguyên.
  Câu IV (3,0 điểm)
  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC ngoại tiếp đường tròn tâm O. Gọi D, E, F lần lượt là tiếp điểm của (O) với các cạnh AB, AC, BC; BO cắt EF tại I. M là điểm di chuyển trên đoạn CE.
  Tính .
  Gọi H là giao điểm của BM và EF. Chứng minh rằng nếu AM = AB thì tứ giác ABHI nội tiếp.
  Gọi N là giao điểm của BM với cung nhỏ EF của (O), P và Q lần lượt là hình chiếu của N trên các đường thẳng DE, DF. Xác định vị trí của điểm M để PQ lớn nhất.
  Câu V (1,0 điểm)
  Cho 3 số a, b, c thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .
  ----------------------------Hết----------------------------
  Họ và tên thí sinh………………………………. Số báo danh………………...………………
  Chữ kí của giám thị 1: ……………………… Chữ kí của giám thị 2: ……………………

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  HẢI DƯƠNG

  KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2012 - 2013

  
  HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN (chuyên)
  Hướng dẫn chấm gồm : 03 trang
  I) HƯỚNG DẪN CHUNG.
  Thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản vẫn cho đủ điểm.
  Việc chi tiết điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải được thống nhất trong Hội đồng chấm.
  Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.
  II) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM.
  Câu
  Nội dung
  
  Câu I (2,0đ)
  
  
  1) 1,0 điểm
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2) 1,0 điểm
  Có 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Câu II (1,0đ)
  
  
  1)1,0 điểm
  phương trình đã cho tương đương với (1)
  
  
  Do 
  
  
  
  
  
  <=>x=2
  
  2)1,0 điểm

  
  (Do )
  
  
  
  
  Do 
  
  
  Thay y=-x vào(2)
  
  
  Vậy hệ có nghiệm (x;y;z)=(-2;2;2).
  
  Câu III (2,0đ)
  
  
  1)1,0 điểm
  Đặt A = n2 + n + 1 do n = 3k; n = 3k + 1; n = 3k + 2 (k )
  
  
  * n = 3k => A không chia hết cho 9 (vì A không chia hết cho 3)
  
  
  * n = 3k + 1 => A = 9k2 + 9k + 3 không chia hết cho 9.
  
  
  * n = 3k +2 => A = 9k2 +9k+7 không chia hết cho 9
  Vậy với mọi số nguyên n thì A = n2 + n + 1 không chia hết cho 9.
  
  2)1,0 điểm
   Giả sử tồn tại m để phương trình có nghiệm x1, x2
  Theo vi-et(x1 - 1) (x2 - 1) = - m2 + 2m + 3
  
  
  Với mTa có x1x2 và x1 + x2 x1hoặc x2 nguyên và

  
  
  Với m = 1; m = 2 thay vào ta thấy phương trình đã cho vô nghiệm.
  
  
  Với m = 3 thay vào phương trình ta được nghiệm của phương trình đã cho là x =1; x = 8 thoả mãn. Vậy m= 3
  
  Câu IV (2,0đ)
  
  
  1) 1,0 điểm
  Vẽ hình đúng theo yêu cầu chung của đề 
  
  
  Gọi K là
   
  Gửi ý kiến