Tài nguyên Thư viện

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Menu Thư viện

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Bùi Thanh Liêm (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:30' 15-09-2009
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 146
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ:
  1. Nêu kết luận về mối quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ khi cho tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường rắn, lõng khác nhau?
  2. Cho biết tia khúc xạ của tia tới SI là tia nào trong số các tia IH, IE, IG, IK.
  Trả lời:
  1. – Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.
  - Góc khúc xạ tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm).
  - Góc khúc xạ bằng 0o thì góc tới cũng bằng 0o.


  2. Tia IG.
  Bài 42: THẤU KÍNH HỘI TỤ
  I. Đặc điểm của thấu kính hội tụ.
  II. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự
  của thấu kính hội tụ.
  III. Vận dụng.
  I. Đặc điểm của thấu kính hội tụ.
  1. Thí nghiệm:
  C1
  Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính hội tụ hội tụ tại 1 điểm.
  - Tia sáng đi tới thấu kính gọi là tia tới.
  - Tia khúc xạ ra khỏi thấu kính gọi là tia ló.
  C2
  I. Đặc điểm của thấu kính hội tụ.
  2. Hình dạng của thấu kính hội tụ:
  I. Đặc điểm của thấu kính hội tụ.
  C3
  Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa.
  Tiết diện của một số thấu kính hội tụ:
  Kí hiệu của thấu kính hội tụ:
  I. Đặc điểm của thấu kính hội tụ.
  II. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự
  của thấu kính hội tụ.
  Trong các tia tới vuông góc với mặt thấu kính hội tụ, có một tia cho tia ló truyền thẳng không đổi hướng. Tia này trùng với một đường thẳng được gọi là trục chính (∆) của thấu kính.
  1. Trục chính:
  II. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự
  của thấu kính hội tụ.
  Trục chính của thấu kính hội tụ đi qua một điểm O trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng, không đổi hướng. Điểm O gọi là quang tâm của thấu kính.
  2. Quang tâm:
  II. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự
  của thấu kính hội tụ.
  Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại một điểm F nằm trên trục chính. Điểm đó gọi là tiêu điểm của thấu kính hội tụ và nằm khác phía với chùm tia tới.
  3. Tiêu điểm:
  Mỗi thấu kính hội tụ có hai hai tiêu điểm F và F’ nằm về hai phía của thấu kính, cách đều quang tâm.
  II. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự
  của thấu kính hội tụ.
  3. Tiêu điểm:
  II. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự
  của thấu kính hội tụ.
  Khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm OF = OF’ = f gọi là tiêu cự của thấu kính.
  4. Tiêu cự:
  Đường truyền của các tia sáng đặc biệt
  - Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.
  Đường truyền của các tia sáng đặc biệt
  - Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm.
  Đường truyền của các tia sáng đặc biệt
  - Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.
  III. Vận dụng
  C7
  Vẽ tia ló cho các tia tới 1, 2, 3.
  III. Vận dụng
  Hoàn thành các câu sau về thấu kính hội tụ:
  TKHT có phần rìa……… hơn phần giữa.
  Tia tới song song với trục chính thì tia ló ………
  Tia tới qua quang tâm thì tia ló ……………..
  Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló ………….…….
  mỏng
  qua tiêu điểm
  tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.
  song song với trục chính
  VỀ NHÀ
  Học bài, đọc có thể em chưa biết.
  Tìm hiểu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.
  Học và nhớ kĩ đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ để vận dụng dựng ảnh của vật qua thấu kính hội tụ
  Tìm hiểu cách dựng ảnh của một điểm sáng và ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.
   
  Gửi ý kiến